ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ!!!

Το μέρος και η ώρα γνωστή.
Ολοι στο κλειστό αύριο.