ΜΕΙ ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΩΝ

Οι πορείες μας, οι μάχες μας στους δρόμους και οι παρουσίες μας στα γήπεδα είναι αφιερωμένες στα αδέρφια που μας άφησαν νωρίς. 
Ποτέ δεν τους ξεχνάμε, πάντα τους τιμάμε και τους τραγουδάμε.

30/5/2010 - 30/5/2020
ΜΕΙ ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΩΝ