ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - προμηθέας πατρας

και την ζώη μου όλη σου αφιέρωσα...