ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Αγώνες για ζωή, υγεία, αξιοπρέπεια και ελευθερία.

Κουμής, Κανελοπούλου, Μιχάλης Καλτεζάς, Αλέξης Γρηγορόπουλος αυτή είναι η ελ.ας